Dane dotyczące handlu zagranicznego okularów Danyang City od stycznia do czerwca 2020 r.

Od stycznia do czerwca 2020 r. łączna wartość importu i eksportu okularów Danyang wyniosła 208 mln USD, co oznacza spadek rok do roku o 2,26%, co stanowi 14,23% całkowitej wartości importu i eksportu Danyang. Wśród nich eksport okularów wyniósł 189 mln USD, co oznacza spadek rok do roku o 4,06%, co stanowi 14,26% całkowitej wartości eksportu Danyang; import okularów wyniósł 19 mln USD, co oznacza wzrost o 26,26% rok do roku, co stanowi 13,86% całkowitej wartości importu Danyang.

(Źródło danych: Urząd Celny Zhenjiang w Danyang)

[Dane] Sytuacja w zakresie importu i eksportu krajowych wyrobów szklanych według odmian od stycznia do czerwca 2020 r.

Od stycznia do czerwca 2020 r. chiński eksport produktów szklanych (z wyłączeniem instrumentów i sprzętu) osiągnął 2,4 mld USD, co oznacza spadek o 13,95% rok do roku. Z analizy kategorii produktów do okularów: eksport okularów przeciwsłonecznych, okularów do czytania i innych soczewek optycznych wyniósł 1,451 mld USD, co oznacza spadek rok do roku o 5,24%, co stanowi 60,47% całości (z czego eksport okularów przeciwsłonecznych wyniósł 548 USD mln, spadek o 34,81% r/r, co stanowi 22,84% całości); Eksport ram wyniósł 427 mln USD, co oznacza spadek o 30,98% rok do roku, co stanowi 17,78% całości; eksport soczewek okularowych wyniósł 461 mln USD, co oznacza spadek o 15,79% rok do roku, co stanowi 19,19% całości.

Od stycznia do czerwca 2020 r. import okularów do Chin (z wyłączeniem instrumentów i sprzętu) wyniósł 574 mln USD, co oznacza spadek rok do roku o 13,70%. Analizując z kategorii produktów do okularów: import okularów przeciwsłonecznych, okularów do czytania i innych soczewek wyniósł 166 mln USD, co oznacza spadek rok do roku o 19,45%, co stanowi 28,96% całości;

Import opraw okularowych wyniósł 58 mln USD, co oznacza spadek o 32,25% rok do roku, co stanowi 10,11% całości; import soczewek okularowych i ich blanków wyniósł 170 mln USD, co oznacza spadek o 5,13% rok do roku, co stanowi 29,59% całości; rogówkowe soczewki kontaktowe kosztowały 166 mln USD, co oznacza spadek rok do roku o 1,28%, co stanowi 28,91% całości.


Czas postu: 26.08.2020